LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND SA – 970921621

kr100.00

Del nå:

Tjenester tilknyttet planteproduksjon

Næringskode: 01.610

Selskapsform: SA

Antall ansatte: 100

 

Postadresse: Kleiva

SORTLAND

8404

Kommune: 8404

1870

 

Forretningsadresse: Kleiva

SORTLAND

SORTLAND

 

Stiftelsesdato: 1974-09-01